Aanvulling van de norm 12453 welke moet worden toegepast bij gebruik van elektrisch aangedreven deuren/hekwerken.

ASO Safety Solutions, KNAP Automation, 12453

DIN EN 12453 moet worden toegepast als het gaat om de veiligheid bij het gebruik van elektrisch aangedreven deuren/hekwerken.

Al in 2017 werd een herziene norm DIN EN 12453:2017 gepubliceerd door DIN als “state of the art”.

Nu, twee jaar later, komt er opnieuw een wijziging van de norm met ingang van 2019, waarin meer details zullen worden gespecificeerd. Deze DIN EN 12453:2017 prA1:2019 is momenteel in het Europese onderzoek opgenomen en men kan ervan uitgaan dat deze herziening ook als “state of the art” zal worden gepubliceerd.

Net als in de 2017 versie van standaard wordt in de revisie/aanvulling van de norm de aandacht gevestigd op het probleem van het intrekken bij het mee rijden op horizontaal bewegende poorten. Waar in het verleden een risicoanalyse werd gebruikt om te beoordelen of er gevaar van intrekken aanwezig was, definieert de laatste versie van de norm nu een testprocedure middels een voorgeschreven testobject van 120x120x500 mm (beschreven in paragraaf 5.2.2 en 6.2.2 van de norm).

ASO heeft dit punt nader onderzocht en de resultaten/ essentiële eisen worden gepresenteerd in een document/aanbeveling voor actie.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.