Vraag: Hoeveel veiligheidsmatten mogen er achter elkaar in serie worden gezet (doorgekoppeld)?

Antwoord: Er mogen maximaal 10x veiligheidsmatten in serie worden gezet.

Hierbij mag de totale oppervlakte niet meer zijn als 10 m2 en het totaal aantal meter van de de aansluitkabels moet kleiner zijn als 25 mtr.