Vraag: Hoeveel veiligheidsbumpers mogen er achter elkaar in serie worden gezet (doorgekoppeld)?

Antwoord: Er mogen maximaal 5x veiligheidsbumpers in serie worden gezet.

Hierbij mag de totale lengte van de veiligheidsbumpers niet meer als 15 meter zijn en het totaal aantal meter van de de aansluitkabels moet kleiner zijn als 25 mtr.