Vraag: Hoeveel veiligheidslijsten mogen er achter elkaar in serie worden gezet (worden doorgekoppeld)?

Antwoord: Er mogen maximaal 5x veiligheidslijsten in serie worden gezet.

Hierbij mag de totale lengte van de veiligheidslijst niet meer als 100 meter zijn en het totaal aantal meter van de de aansluitkabels moet kleiner zijn als 25 mtr.